Úvod > Kavárna > Velký pátek

Velký pátek

(autor: Růžena, dne: 18.4.2014 06:03)
velikonoční příběh

Rozzlobení kněží přivedli zatčeného Ježíše k Pilátovi, císařovu zástupci. Křivě Ježíše obvinili, že připravuje vzpouru, a chtěli po Pilátovi, aby ho za to potrestal. Pilátovi se zdálo, že Ježíš je čestný člověk, a nechtěl mít jeho smrt na svědomí. Vystoupil proto na balkon a zeptal se shromážděných lidí, jestli chtějí, aby ho propustil. Stejní lidé, co Ježíše před pár dny vítali ve městě, teď ale volali, ať ho ukřižuje. Pilát, který měl moc Ježíše zachránit, dal na přání lidí a odsoudil ho k smrti.Když Jidáš viděl, co Ježíšovi způsobil, uvědomil si, že zradil nevinného člověka. Svůj čin už napravit nemohl, chtěl tedy aspoň vrátit kněžím peníze, které za svoji zradu dostal. Jenomže kněžím stačilo, že se Ježíše zbavili, a Jidáš ani jeho peníze je už dál nezajímali. Jidáš peníze zahodil v chrámu a ze zoufalství se oběsil.Vojáci Ježíše na Pilátův rozkaz zbičovali. Pak mu nasadili na hlavu korunu z trní, do ruky mu dali hůl, bili ho a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Nakonec mu vrátili jeho šaty a vedli ho na popraviště na místo zvané Golgota. Doprovázelo je mnoho lidí. Ježíš vláčel na zádech těžký dřevěný kříž a několikrát pod jeho vahou upadl, proto vojáci přinutili jiného člověka, aby nesl kříž místo něj.Když došli na popraviště, přibili vojáci Ježíše ke kříži a ten vztyčili mezi kříže s dvěma odsouzenými zločinci. Nad Ježíšovu hlavu nechal Pilát umístit nápis „Král židů“. Kolem se sešla spousta lidí. Byla tam i Ježíšova matka a další ženy, které Ježíše oplakávaly. Jiní se mu naopak posmívali a ptali se, proč nezachrání sám sebe, když je Božím synem? Vojáci mu dávali pít zkažené víno a losovali, kdo si nechá jeho šaty. Ale Ježíš se modlil k Bohu: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Přestože byl ještě den, zemi zahalila tma. Po nějaké době Ježíš naposledy hlasitě vykřikl a zemřel.Když Ježíš zemřel, přišel jeden z jeho učedníků jménem Josef za Pilátem a požádal ho, aby mohl odnést a pohřbít Ježíšovo tělo, které nesmělo podle židovských zvyků zůstat na kříži do soboty. Dostal povolení a šel s ním za vojáky, kteří tělo hlídali. Jeden z vojáků bodl Ježíše kopím do boku, a když se přesvědčil, že je opravdu mrtvý, dovolil Josefovi tělo sundat. Josef zabalil Ježíšovo tělo do čistého plátna, uložil ho do skalního hrobu a vchod zavalil velkým kamenem.

Zvyky a pověry--Tento den se nesmí jíst maso. S Velkým pátkem je také spojená víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho dne dějí. Podle lidových tradic se na Velký pátek otevírala země, aby na krátkou dobu odhalila ukryté poklady. Proto se v tento den nesmělo hýbat zemí, neprováděly se žádné práce na poli. Večer bylo v lesích, u zřícenin hradů a na dalších opuštěných místech vidět hledače pokladů.


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Inka - 18. 4. 2014 08:53
Vařím
Jo, půst je. Sice vařím maso- guláš ,ale jen tak pro sichr, neboť jeden neví, co zítra bude.Měli jsme už cestovat, ale po ránu je stále chladno a nechceme někde nastydnout.
K obědu je lečo a k večeři bramborák- takový pečený v troubě s bylinkami a kopřivami, čeneková mňamka.
Dnes začínají farmářské trhy na hradě - půjdeme nakupovat a očumovat. Velikonoční mohou být velkolepé.
Dnes si čtu Váchalovu Šumavu umírající a romantickou .

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024