Úvod > Kluby > Autorská literární tvorba > Vzpomínka

Vzpomínka

(autor: Causa, dne: 10.3.2023 14:44)
Na sepisování románů nemám jaksi čas.

Píši raději drobné eseje, protože mi připadají jaksi razantnější.

Tak tedy jedna, zachycující jednu z mých nesčetných vzpomínek na minulost.

Vzpomínka na minulost

Na co jiného může člověk v létech asi vzpomínat. A protože se minulost odehrála už dávno, je promlčená, takže případní účastníci zajímavých trapasů si nemohou veřejně stěžovat.

Ale k věci.

Bylo, nebylo, v době tak před půlstoletím, kdy jsme ještě houfně, věrni zásadám marxismu - leninismu, napjatě vyhlíželi den, kdy poručíme větrudešti, se v nejmenované škole, stojící v nejmenované, tehdy ještě okrajové části Prahy, odehrála zajímavá příhoda.

K nějakému výročí se tamtéž konala velká sešlost SRPŠ. Pamětníci si asi vzpomenou, že šlo o Sdružení rodičů a přátel školy. Místnost, ve které tato akce probíhala, byla doslova napěchovaná Přáteli. Ostatně, kdo by si troufl své přátelství náležitě neprojevovat, když nechtěl riskovat, že se jeho ratolest nedostane po maturitě dál na nějakou školu, že?

Vzhledem k závažnosti této sešlosti seděla u k tomu určeného stolu, otočeného čelem k bohaté účasti Přátel, významná skupina různých činovníků, počínaje ředitelem školy, přes jeho zástupce, okresního, či jakého školního inspektora, zástupců patronátní továrny a MNV až k mladému, aktivnímu a politicky jistě zcela na výši jsoucímu zástupci OV KSČ.

Ten se stal, a nutno přiznat svým přičiněním, naprostým vrcholem celé sešlosti a jak chci věřit, navždy se zapsal nejen do análů uvedené školy, ale nepochybně i do vzpomínek pamětníků. Tedy, do mých zcela určité.

Tento mladý, uvědomělý a aktivní představitel strany se zřejmě před výkonem náležitě posilnil. To nejspíše aby svému podnětnému projevu dodal náležitý říz. Jinak řečeno, „měl jí jako z praku“.

Dokud seděl a mlčel, ještě to šlo. Soustolovníkům se to podařilo utajit. Jenže se jim to vymklo. Poté, co skončily jejich projevy, vztyčil se zástupce strany, kterého nestihli diskrétně přidržet na židli, opřel se o stůl, aby neupadl a začal rozhodným hlasem zkušeného aparátčíka blábolit. Asi takto: „hlumedujanerykalihahabrstpilenikes…“. V tom okamžiku se všem stáhly zadky a zkameněly obličeje. Místnost se pohroužila do absolutního ticha. Nikdo si nevěděl rady. Nikdo nebyl schopen sebrat odvahu a něco udělat.

Zkamenělé ticho trvalo celou dobu několika minut, dokud blábolícímu opilci nedošly síly, nebo inspirace. To se nedalo zjistit. Teprve, když spokojeně dosedl, začalo se postupně uvolňovat napětí. Pak sebral, snad ředitel školy, ale to dnes už nevím jistě, všechny síly, které mu ještě zbývaly a opatrně převedl řeč trochu stranou, vyčerpávajícím způsobem prohlásil schůzi za ukončenou a s přítomnými se rozloučil.

Je třeba podotknout, že všichni odešli bez výjimky v tichosti a co možná rychle. Co proběhlo v zákulisí, to bohužel nevím, ale přiznávám se, že mne dodnes mrzí, že jsem u toho nebyl. Ostatně, bezpečný útěk domů byl nepochybně lepší variantou.

Upozorňuji, že je to pravda pravdoucí. Ostatně pravda má jednu výhodu: Dá se umlčet, ale nedá se vyvrátit.Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Olda - 17. 3. 2023 19:57
Pěkné, ale...
Pěkná historka, ale proč při ní používat tolika slov?
2Jana P - 18. 3. 2023 14:26
Tak - to jsi měl opravdu smůlu na zážitky
Já si pamatuju z těch let spíš to pěkné, podobné výstřelky mne, zaplaťpámbu míjely.
3Růžena - 18. 3. 2023 16:50
slova Olda
Slova jsou od toho aby se používala k hovoru a k psaní. Bez slov by nevznikla žádná povídka nebo článek.
4Causa - 19. 3. 2023 15:28
Oldo, to je asi tak,
že i z toho nedobrého se pro dobré lidi dá vykřesat trochu legrace. Jen na to je potřeba občas trochu víc slov, aby to mělo ty správné grády. Napsat větu typu "pamatuji se, že jednou na nějaké schůzi opilý činovník blábolil", by nikoho asi nepobavilo. A pro tohle jsem to tady nepublikoval. On ten humor je přece kořením života.

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2023