Úvod > Kluby > Senioři a společnost > 20. února - Světový den sociální spravedlnosti

20. února - Světový den sociální spravedlnosti

(autor: Admin, dne: 20.2.2023 10:54)
Možná jsem měl se spuštěním webu 60k.cz vydržet až do dnešního dne, bylo by to příhodnější symbolické datum.

Sociální spravedlnost je obecně zaměřena na spravedlivé rozdělení základních statků a služeb a příležitostí nezbytných pro rozvoj člověka ve společnosti. Význam sociální spravedlnosti spočívá ve skutečnosti, že podporuje integraci a ochranu před vykořisťováním nejzranitelnějších skupin, aby se posunula směrem k spravedlivější společnosti.

Světový den sociální spravedlnosti vyhlásila OSN v roce 2007. Co se přesně míní pojmem sociální spravedlnost se lze dočíst např. na Wikipedii.

Skutečná spravedlnost či rovnost není možná v přírodě ani v lidské společnosti, cílem je tedy spíše nějak řešit extrémy. Problémem by mohlo být, pokud byse pomyslné nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími se i ve vyspělých zemích stále více rozevíraly.

Za našeho mládí jsme četli na průklepech šířenou Farmu zvířat od George Orwella. Na zvířecí farmě si byli "všichni rovni" ;-)

Možná jsem měl se spuštěním webu 60k.cz vydržet až do dnešního dne. Výročí narození klatovského rodáka, Václava Matěje Krameria (6. 2. 2023) byla hezká záminka, ale dnešní den by byl myslím příhodnější. Situace seniorů jako jednotlivců, ale i jejich vztah ke společnosti a obtíže se kterými se přitom mohou potkávat, možnost uplatnění těch seniorů, kteří stále ještě jsou pracovně aktivní jako zaměstnanci nebo OSVČ, to jsou témata, která považuji za velmi důležitá. Hodně se o nich mluví, ale nemohu se zbavit dojmu, že se více mluví, nežli činí. O to více je třeba si vážit všech organizací, neziskovek i jednotlivců, kteří seniory nevnímají jako přítěž.

 


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Růžena - 21. 2. 2023 08:46
spravedlnost
Slyším a čtu dnes prvně. Musela jsem na Wikipedii a stejně z toho moudrá nejsem, Nějaká světová spravedlnost vůbec není spíš jen na papíře. Minule jsem vyslechla cestou vlakem partičku studentů a byli mezi nima i děvčata s jakou nenávistí o nás mluví. Podle nich jsme jen přítěží pro společnost .V každém supermarketu zakopávají jen o samé pajdající důchodce , Státu ukrajují spoustu prachů z rozpočtu. Jsou nepotřební...Ostatní ani nejde napsat .Byla jsem z toho moc smutná. Pak jsem se vzpomněla na slova mé vnučky která mi řekla ,BABIČKO TY JSI PRO MNE VZOREM A INSPIRACÍ. Tak jsem si jen pomyslela ti mladí co sedí ve vlaku za mnou, copak nemají babičky ? Jak mohou mít tolik nenávisti v sobě?
2Miloslav - 21. 2. 2023 12:58
Neúcta k seniorům
Aby si mladí vážili starých, muselo by to být součástí celospolečensky akceptované kulturnosti, jakási samozřejmost. Rodina, v širším pojetí, zahrnující nejen přímé rodiče, ale i prarodiče, ba i vzpomínku na zesnulé předky a jejich život, byla, i přes různé generační neshody, soudržným celkem. Dnes se mi zdá, že je spíše tendence sugerovat lidem, mladým zejména, že každý jednotlivec by si měl hájit zejména svoji unikátnost a být na ni pyšný. Kdybych byl jen maličko paranoidní, mohl bych si myslet, že je to cílená snaha rozdrobit společnost na prvočinitele a zkomplikovat přenášení zkušeností mezi generacemi. Na mladého člověka, který neví nic o tom, co se dělo před padesáti lety, lze použít úspěšně ty samé finty, které by pamětníci snadno prokoukli.
Obávám se, že to, jak mladí (ne všichni naštěstí) smýšlí o seniorech, je jen logický produkt doby. Není to jejich chyba, že tak snadno přejali lhostejnost a neúctu, jakou vidí příliš často kolem sebe. Na tohle téma nepíši zdaleka naposledy. Koneckonců pocit, že senioři nemají ve společnosti pozici odpovídající jejich "hodnotě", je asi hlavní motivací pro rehabilitaci tohoto webu.
3Marie - 21. 2. 2023 13:07
Tento komentář je dostupný pouze přihlášeným uživatelům
4petr - 24. 2. 2023 11:12
Motto dneska. Senioři jsou nadbyteční.
Bohužel jenom chtějí peníze a nic nedělají. Tak jim srazíme důchody. Ať sedí doma a jedí suchý chleba. Že za války to už tak bylo. Ať si vezmou dva svetry a budou držet (hubu) a krok. Jak na vojně. Teda kdo tam byl, tak to zná. Možná příprava na to, co nás čeká. Prezidenta na to už máme. Chudáci naše vnoučata. Kam ten svět u nás spěje.
5Miloslav - 24. 2. 2023 12:47
Tento komentář je dostupný pouze přihlášeným uživatelům

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024