Úvod > Kavárna > Město známé dvěma K!!

Město známé dvěma K!!

(autor: Hanka, dne: 2.11.2014 20:54)
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje nám nabídla účast na krajské akci Poznej město Fulnek. Z našeho klubu mělo možnost se této akce zúčastnit 10 seniorů.Byli jsme tomu velice rádi. Fulnek , dnes známý dvěma K, je místem,kde jsme ještě nebyli.Možná se ptáte,proč DVĚ K.!? Pro znalé je to jednoduché.Pro méně znalé ráda vysvětlím.
1.K je přece JAN ÁMOS KOMENSKÝ Narodil se 28.3.1592 ,zemřel 15.11.1670. Byl jeden z největších myslitelů a všichni ho známe pod přízviskem Učitel národů.

2. K je Česká tenistka Petra Kvitová
Narodila v Bílovci 8. března roku 1990 . Tenisu se věnuje od čtyř let a do svých šestnácti let hrála za TJ Fulnek pod trenérským vedením otce Jiřího..
Obyvatelé Fulneku jsou na obě jména velice hrdí.
Město nás velice zaujalo.Je velice čisté a klidné.Navštívili jsme kostel Nejsvětější Trojice,viděli bakokní sloup Nejsvětější Trojice,kašnu se sochou sv.Sarkandra,

Na náměstí u autobusu si nás přebírá příjemná mladá průvodkyně a odvádí nás pryč.
Naše kroky vedou ke starému hřbitovu,kostnici a kapli sv.Rocha. V parčíku nás zaujme barokní budova kaple sv .Rocha.Tu nechal postavit v r.1632 Václav Bruntálský z Vrbna
Kapucínský klášter. Ten se rozkládá na vršku trošku mimo obvod města.. Byl založen Janem Bruntálským z Vrbna ,roku 1668,Roku 1950 byl zrušen a objekt pomalu,ale jistě chátral. Roku 2006 byl rekonstruován kostel sv.Josefa..Klášter patří pod Muzea Novojičínska. Více než půlhodinová prohlídka s fundovanou průvodkyní byla úžasná.
Další naše kroky vedou do kostela Nejsvětější Trojice.Tato stavba z 18.století je ve Fulneku po zámku hlavní dominantou města. Je jednou z nejvýznamnějších staveb severovýchodní Moravy.
Naše kroky vedou dále,tentokrát do Památníku J.A.Komenského. Je součástí Areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku.Ten vznikl roku 1484.
Odpoledne jsme se všichni v Kulturním domě se setkali zástupci seniorských organizací z celého našeho kraje.Vystoupila zde starostka města Fulneku,předseda RS ČR Zdeněk Pernes a amatérské seniorské umělecké soubory z Fulneku a Nového Jičína. Byly oceněny nejaktivnější seniorské organizace a město, Havířov, město s nejvřelejším vztahem k seniorům.
Díky za to,že jsem se s několika našimi seniory tohoto zajímavě prožitého zájezdu mohla zúčastnit.

Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Inka - 2. 11. 2014 21:15
Fulnek-to zní v uších
No znám to jen s tím Amosem,ale je krásně opraven zámek a asi celé město.Vím, že je K. tam odtud někde, ale fakt se tam od jihu těžko dostávám.Už ani za strejdou do Poruby nejezdím, on teď byl tady a je vášnivý turista .Podruhé se oženil taky s učitelkou a turistkou, je v pohodě.Děti a vnoučata má v Ostravě..
Je prima, jak města jsou hezká a opravená, barevná a plná zeleně.
2Hanka - 2. 11. 2014 21:32
1: Zámek
je sice krásně opravený,ale nefunkční a vevnitř údajně zdevastovaný.Koupil ho prý nějaký soukromník a chce z něho udělat něco pro seniory!!!!???
3Inka - 3. 11. 2014 06:16
Pro seniory asi z ciziny.
Na jihu se to hemží tím samým, ale pro Němce a Rakušáky.Dle ceny a přepychu.Tady se spousta žen stará v Německu o staré a střídají se ve čtrnáctidenních cyklech.Prý si děti starců vymýšlejí a prohánějí je, ponižují, ale za ty prachy se jim to vyplatí.
4Marie - 3. 11. 2014 06:32
Inko,
je to trošku jinak, než píšeš.
Mám informace s první ruky, ale nebudu se o tom tady rozepisovat. Fakt je ten, že u nás jde starost o seniory tempem hlemýždím...
Ale i tak jsou u nás domovy kde je o seniory dobře postaráno.
V mém okolí jsou hned tři, kde bych to asi "vydržela", kdyby došlo k tomu, že by to bylo nezbytné. Pracovala tam dcera, jako ošetřovatelka, tak jsem se mohla na vlastní oči přesvědčit. Ale doma je doma. A to je to, co mají u sousedů zajištěné lépe.
5akimoro - 3. 11. 2014 07:34
4: Seniorské domy
Nejsem nejmladší a tak, abych jednou do budoucna nezůstala dětem na krku jsem se začala rozhlížet. A našla domovy lepší i horší, drahé i levné. Ani ten nejlevnější není dost levný, abych si ho mohla s mím důchodem zaplatit. Museli by mi děti přispívat. A co ti, kteří nemají žádné děti a celý život pracovali? Nemají snad nárok na důstojné stáří? Ti musí dožívat na LDN a tam to rozhodně není nijak hezké. Tak nakonec se o mně budou muset děti postarat až jednou nebudu moct.
6evelyn - 3. 11. 2014 10:12
5: Taky jsem se rozhlížela
Ano, i já nechci zůstat mladým na krku, když to nebude nutné. Tak jsem se zajímala o zdejší možnosti. Je tu několik soukromých penzionů pro seniory, kde vás vezmou, ale ty ceny!! Mladí by taky museli doplácet. Ve státních a velmi slušných se člověk, který nemá schválený příspěvek na péči, nechytá. Když jsem o tom mluvila se svým lékařem, který zná mé aktivity, pravil: "Tobě bych tak mohl dát potvrzení leda NA HLAVU!!!" Tak tu budu muset ještě nějakou dobu vydržet a vsázet do Sportky, abych na ty soukromé dosáhla. Stejně si ale myslím, že mladí by rádi dopláceli, nežli mít sklerotickou stařenu denně na starosti...??? Ach jo
7Hanka - 3. 11. 2014 10:14
5: Senioři
Sice jsme od Fulneku přešli k Domovúm seniorů,ale to nevadí.Na LDN to opravdu není nic moc(mluvím z vlastních zkušeností)a na gediatrii,kde to není o moc jiné, může být člověk max.3 měsíce.Ale toto patří určitě do jiné rubriky. Takže si važme toho,že můžeme to,co můžeme!!!
8Inka - 3. 11. 2014 11:45
7: Jo
A taky nemám tužtičku na opravu, tak promiňte chybu...Ale když se odhlásím a přihlásím čerstvě???Vyzkouším to,ale prý mi to spravil.
Takže, rozhlížet se můžeme, ale hlavně se starat, abychom nestárly, ale mládly.Po zahradních pracích mě bolí celý člověk ,ale jdu dnes cvičit.
Nejlíp jsou cikáni-neviděla jsem bezdomovce, ani v domově důchodců...Či jo?
9Helena - 3. 11. 2014 12:24
8: Inko a všichni budoucí "nemohoucí"
Cigoše neuvidíš ani v domovech důchodců, ani na ulici jako bezdomovce. Čím to?
Víš ty sama, že pečovatel o seniora dostává příspěvek a počítá se mu to do důchodu? Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

§ 9
(1) Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
a) mobilita,
b) orientace,
c) komunikace,
d) stravování,
e) oblékání a obouvání,
f) tělesná hygiena,
g) výkon fyziologické potřeby,
h) péče o zdraví,
i) osobní aktivity,
j) péče o domácnost

vše hledej v odkazu na web

Citace:
Zákon o důchodovém pojištění myslí na tzv. „sendvičovou generaci“. Doba péče o blízké se do důchodu započítává

Praha 24. 10. 2014

Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji doslova „obloženi“ dvěma závazky. Musí zvládnout péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo prarodiče. Toto časově náročné období jde velmi těžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto příslušníci tzv. „sendvičové generace“ často stojí před otázkou, zda opustí zaměstnání, aby se mohli dlouhodobě věnovat svým blízkým. Může se péče o blízké započítat do důchodu?

Rozhodování by těmto lidem mohl ulehčit zákon o důchodovém pojištění, který na takové situace myslí a řeší je. Zákon totiž vymezuje tzv. náhradní doby pojištění, které se započítávají do potřebné doby pojištění pro důchod. Jde o některá období, ve kterých člověk nepracuje, není tedy výdělečně činný a neodvádí pojistné. Za náhradní doby pojištění se považují právě:

doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Započítává se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti,
před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jako náhradní doby pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnou, po tomto datu se stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti.


O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje OSSZ

Doba poskytování výše zmíněné péče se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ) o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání takového rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání – pokud pečující osoba v této době podává žádost o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče. O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje OSSZ na základě podaného návrhu.


Doba péče se do důchodu započítává

Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak pro účely jeho výše.

Trvala-li náhradní doba péče o osobu závislou aspoň 15 let (ust. § 19a zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění), považuje se pro stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu tato doba buď za dobu vyloučenou (a to i když se kryje s dobou pojištění, v níž měla osoba příjmy, event. náhrady zahrnované do vyměřovacího základu) nebo za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy v citovaném ustanovení uvedené. Pro účely osobního vyměřovacího základu se v tomto případě použije postupu, který je pro pečující osobu výhodnější.

Doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění ani za náhradní dobu pojištění.


Osoba blízká a společná domácnost

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
10akimoro - 3. 11. 2014 14:22
9:
Tohle znám. Když jsme se staraly o mamku tak měla sestra na sebe péče o osobu blízkou. Já už byla v důchodu tak jsem to nepotřebovala.
11Inka - 3. 11. 2014 15:01
Ještě , že tě Helenko máme.
Šla jsem do předčasného , abych mě ten sendvič neumořil.Žádný příspěvek jsem neměla, ale mamka byla čiperka, přesto se o sebe už nepostarala. Kamarádky tatínek se vůbec neobsloužil a nechodil, ale když přišla sociálka zjišťovat stav, flirtoval s ní a postavil se,dělal chytrého a čiperného.
Takže ty příplatky plus důchod by možná stačily????Kdyby ..
12Helena - 3. 11. 2014 16:54
11: Chlap na zabití
Moje švagrová s chlapem ty samé zkušenosti. Nevyleze z postele, nechá se obsluhovat,nechodí, všude ho vozí na vozíku, neoholí se sám, nevykoupe, jídlo si není schopný ohřát ani v mikrovlnce, natož aby si uvařil.......tak si zažádala o vyšší stupeň nemohoucnosti a když přišla sociální pracovnice, tak s ní málem tancoval po kuchyni a dělal ze sebe statného Jůru a okamžitě byl místo zvýšení snížen stupeň závislosti - musela se odvolávat a stálo ji to další úřadování-no, nezabila bys ho???
13akimoro - 3. 11. 2014 18:18
12:
Tak tohle se stalo nám. Sestra byla odkázaná jen na tu podporu, dojíždět za prací nemohla a s mamkou jsme měli co dělat obě. Ale když přišla socialní pracovnice tak se hned posadila a chtěla podat chodítko. Je vidět, že jsou zkušenosti s nemohoucími ve všech rodinách stejné.
14Inka - 3. 11. 2014 18:55
Děvčata a chlapče
Tak my se z toho poučíme, a až nás budou děti předvádět, uděláme ze sebe nemohoucí chudáky.Jen aby nám to potom nezůstalo.!
15Jarda - 4. 11. 2014 11:55
Fulnek
Hanko, sluší Ti to, ale už bys taky potřebovala nějaké náhradní díly.
16Hanka - 4. 11. 2014 19:35
15: Jardo,
díky za pochvalu.Máš pravdu,náhradních dílů by bylo zapotřebí,ale znáš to---nejsou lidi......
17knihomilka - 9. 11. 2014 10:05
Fulnek
Hani, děkuji za seznámení s Fulnekem. V těch končinách jsem nikdy nebyla. Přeji hodně elánu do dalších akcí.
18Hanka - 9. 11. 2014 11:07
17: Děkuji
V příštím roce určitě -pokud to zdraví dovolí,zase něco zajímavého vymyslíme.Letos jedeme ještě na prohlídku vánočního Krakova.Nechcete se někdo přidat???

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024