Úvod > Kavárna > Svatá Kateřina

Svatá Kateřina

(autor: akimoro, dne: 23.11.2014 20:31)
Je 25.11, ale nevím kolik budu mít času tak to dávám v předstihu.

Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Dnešní badatelé – včetně křesťanských teologů – však předpokládají, že se jedná o smyšlenou postavu.

Legenda

Podle křesťanské legendy doložené od 10. století byla Kateřina vzdělanouegyptskou princeznou a stala se křesťankou pod vlivem jistého místního poustevníka. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry a v disputaci přesvědčila o své pravdě padesát pohanských filozofů (císař je za to dal upálit). Maxentius – fascinovaný její osobností – jí nabídl místo po svém boku, ona však odmítla, protože se zasvětila panenství.

Proto ji zhrzený vládce nechal umučit. První pokus o popravu však byl neúspěšný: Hořící kolo, na něž měla být vpletena, zasáhl blesk (přestože se opakovaně uvádí, že měla být vpletena do kola, tak podle legendy byl záměr ji rozsápat mučícím soukolím, kdy dvě kola posetá hřeby a noži se točila na jednu stranu a zbylá dvě, opět s noži, se měla točit opačně.[zdroj?] Viz atribut kola na zobrazení sv. Kateřiny nože na loukoti často nese. Boží blesk dle znění legendy tento nástroj však spálil dřív, než došlo k mučení. Blesk spálil i tisíce pohanů, kteří nástroj zrobili). Proto jí císař nechal uřezat prsy a stít hlavu. Ze žil světice namísto krve prýštilo mléko aandělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a vystavěn dodnes stojící klášter sv. Kateřiny.

Dnes se diskutují dvě možná vysvětlení vzniku legendy:

Buď jde o křesťansky přemodelovanou postavu nějaké starší pohanské bohyně, mezi jejíž atributy pravděpodobně patřilo kolo.

Anebo jde o legendu založenou na skutečné osobě, avšak silně pozměněnou. Hlavní kandidátkou na historický model Kateřiny je pohanská filozofka Hypatia z Alexandrie,[1] která byla roku 415 v Alexandrii zavražděna rozzuřeným křesťanským davem.

Kult

Kateřina je patronkou mimo jiné panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých.

Svátek připadá na 25. listopadu. Po Druhém vatikánském koncilu však byla Kateřina pro svou historickou nedoloženost vyňata z oficiálního seznamu světců římskokatolické církve.

Atributy, s nimiž je zobrazována, jsou kolo (na němž byla mučena), kniha (symbol učenosti), koruna a palmová ratolest (dva obecné symboly mučednictví jako vítězství).

Kateřina Alexandrijská bývá občas zaměňována se sv. Kateřinou Sienskou, historickou postavou, rovněž křesťanskou intelektuálkou, žijící však o mnoho století později, než kam legenda klade život Kateřiny Alexandrijské. Mluvilo-li se na území střední a severní Evropy o sv. Kateřině bez rozlišení, byla tím až do počátku 20. století myšlena téměř jistě Kateřina Alexandrijská, mnohem populárnější než její sienská jmenovkyně.

Kult svaté Kateřiny se rozšířil v západní církvi od 11. století a soustředil se zejména na její mučednictví a mimořádné zázraky, které se jí připisují, jednak její učenost, pro kterou se stala 

patronkou fakulty svobodných umění pařížské univerzity a později ochránkyní univerzit vůbec.[zdroj?]

V Čechách byl propagátorem a podporovatelem kultu svaté Kateřiny Karel IV., který v den jejího svátku 25. listopadu 1332 (popravena 25. listopadu 307), zvítězil v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii. Karlova soukromá svatyně v malé věži Karlštejna se později (nikoli za Karlova života) začala nazývat Kaplí svaté Kateřiny, která je vyobrazena na boční straně oltářní mensy. Tato architektonická stavba má stěny vykládané drahými kameny. Kaple podobná spíše drahému šperku byla osobním kontemplativním místem slavného císaře, kde před důležitými státnickými kroky dlouho rozjímal.

Příběh o krásné, hrdé a učené světici, která vítězně diskutovala s nejučenějšími mistry a posléze po dlouhých mukách zemřela za víru v Krista, byl ve středověku velmi oblíben.[zdroj?] Uctívání Kateřiny se uplatnilo také v selském životě. O Kateřinině slavnosti končila pastva, na dvorech začínali se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr, pokud nebyli vyplaceni již o svatém Martinu (11. listopadu).

Pranostiky

Kult[editovat | editovat zdroj]

Kateřina je patronkou mimo jiné panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých.

Svátek připadá na 25. listopadu. Po Druhém vatikánském koncilu však byla Kateřina pro svou historickou nedoloženost vyňata z oficiálního seznamu světců římskokatolické církve.

Atributy, s nimiž je zobrazována, jsou kolo (na němž byla mučena), kniha (symbol učenosti), koruna a palmová ratolest (dva obecné symboly mučednictví jako vítězství).

Kateřina Alexandrijská bývá občas zaměňována se sv. Kateřinou Sienskou, historickou postavou, rovněž křesťanskou intelektuálkou, žijící však o mnoho století později, než kam legenda klade život Kateřiny Alexandrijské. Mluvilo-li se na území střední a severní Evropy o sv. Kateřině bez rozlišení, byla tím až do počátku 20. století myšlena téměř jistě Kateřina Alexandrijská, mnohem populárnější než její sienská jmenovkyně.

Kult svaté Kateřiny se rozšířil v západní církvi od 11. století a soustředil se zejména na její mučednictví a mimořádné zázraky, které se jí připisují, jednak její učenost, pro kterou se stala patronkou fakulty svobodných umění pařížské univerzity a později ochránkyní univerzit vůbec.[zdroj?]

V Čechách byl propagátorem a podporovatelem kultu svaté Kateřiny Karel IV., který v den jejího svátku 25. listopadu 1332 (popravena 25. listopadu 307), zvítězil v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii. Karlova soukromá svatyně v malé věži Karlštejna se později (nikoli za Karlova života) začala nazývat Kaplí svaté Kateřiny, která je vyobrazena na boční straně oltářní mensy. Tato architektonická stavba má stěny vykládané drahými kameny. Kaple podobná spíše drahému šperku byla osobním kontemplativním místem slavného císaře, kde před důležitými státnickými kroky dlouho rozjímal.

Příběh o krásné, hrdé a učené světici, která vítězně diskutovala s nejučenějšími mistry a posléze po dlouhých mukách zemřela za víru v Krista, byl ve středověku velmi oblíben.[zdroj?] Uctívání Kateřiny se uplatnilo také v selském životě. O Kateřinině slavnosti končila pastva, na dvorech začínali se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr,

pokud nebyli vyplaceni již o svatém Martinu (11. listopadu).

 

Pranostiky

Ať Kateřiny (25.11.) nebo Kříže (24.11.), když mrzne, honem topte chýže.

Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.

Chodí-li sv. Kateřina po ledě (25.1 L), chodí sv. Štěpán po blátě. (26.12.)
Chodí-li sv. Kateřina (25.11.) po ledě, chodí sv. Štěpán (26.12.) po vodě.
Jaké počasí na sv. Kateřinu, takové je v příštím lednu.
Je-li Kačenka ucouraná (25.11. ), je Baruška naškrobená (04.12.)
Od sv, Kateřiny (25.11.) do sv. Ondřeje (30.11.) sotva že se pod peřinou ohřeje.
Zima-li na Kateřinu, přilož o peřinu.

Svatá Kateřina přichází bíle oděna.

Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.

Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.

Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.

Ať Kateřiny (25.11.) nebo Kříže (24.11.), když mrzne, honem topte chýže.

Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.

Chodí-li sv. Kateřina po ledě (25.1 L), chodí sv. Štěpán po blátě. (26.12.)
Chodí-li sv. Kateřina (25.11.) po ledě, chodí sv. Štěpán (26.12.) po vodě.
Jaké počasí na sv. Kateřinu, takové je v příštím lednu.
Je-li Kačenka ucouraná (25.11. ), je Baruška naškrobená (04.12.)
Od sv, Kateřiny (25.11.) do sv. Ondřeje (30.11.) sotva že se pod peřinou ohřeje.
Zima-li na Kateřinu, přilož o peřinu.

Svatá Kateřina přichází bíle oděna.

Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.

Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.

 


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Inka - 24. 11. 2014 12:04
Díky za Kateřinu
Vím, že se listopadkám říká Kateřinky, protože kvetou..???
Předpověď počasí asi trefila.
2alava - 24. 11. 2014 13:36
Na sv. Kateřinu...
se r. 1888 narodil můj milovaný dědeček, tj. před 126 lety, dožil se 92 let. V rodině mám od ml. sestry milou neteř Kačenku.
Kateřinky jako květiny jsem měla letos nádherné. Ještě nikdy mi tak nezakvetly, protože dříve než vykvetly, je vždycky spálil mráz. Letos díky teplu se jim to podařilo a odměnily mě za to, že jsem je nevyhodila. Mám jich plnou vázu. Až stáhnu foto, přidám. Ještě mi ketou v žardince nízké žluté.
3Inka - 24. 11. 2014 18:38
Kateřinky
Jsou krásné ve váze.Mám žluté a bílé, červeným se nedaří.Kvetou v létě a málo..Ibišek se rozkvetl, ale jen jeden den, takže najednou jen dva až tři květy.Pokvete vánoční,má spoustu poupat, už ho nemohu zbrzdit- bude to adventní kaktus.
4alava - 24. 11. 2014 18:56
3: Vánoční...
...ani adventní - mně kaktusy právě odkvétají. Letnila jsem je na zastíněném okénku, na podzim již obsypané poupaty jsem je dala do verandy. Ani jsem nedala sem fotky. Kaktusy mi kvetou víckrát do roka a stále mi kvetou i některé orchideje, jiné po odkvětu odpočívají. Také moje oblíbené lobelky mi stále kvetou, zítra nafotím. Jsou to moje malé radosti.
5Hanka - 24. 11. 2014 20:37
Kytky
taky mám u maminky vánoční kaktusy obsypané poupaty.Snad neopadnou.Orchideje mají poupata a brambořík začíná kvést. Venku kvetou gazanie.Pohled na rozkvetlé kytičky mi zlepšují náladu.
6Růžena - 25. 11. 2014 06:53
2: kateřinky
máš je krásné u nás se jim také říká dušičky .
7Jarda - 25. 11. 2014 08:28
Sv. Kateřina
Hezký a vyčerpávající článek, musel Ti dát hodně práce. Ale sv. Kateřina Alexandrijská je historická postava. K tomu, aby byla prohlášena za svatou přece musí existovat její ostatky. Některé získal i Karel IV.
8akimoro - 25. 11. 2014 12:22
7:
Járo díky tvým zkušenostem a radám v minulosti to je hračka. Jen musíš vědět kam sáhnou.
9Jarda - 25. 11. 2014 12:59
8: Růženko,
prosím Tě, nevynášej tady starého dědka, to jsou náhody, když má někdo podobný problém jaký jsem byl nucený už někdy řešit, rád poradím ... když si na to vzpomenu...
Posílám něco po obědě na dobré zažití, při takové muzice se hezky usíná. Schválně, jestli někdo pozná, co to tam kvete za netřesky (mě se na to neptejte, já to nevím).
10Zoja - 25. 11. 2014 14:34
Kateřiny
my máme v rodině dvě. Starší je synova žena a musí být svatá, když ho občas nezaškrtí. A druhá je Tondova vnučka Kačka. Taky moje praprababička byla Kateřina ale pak už se v rodině nedávalo.
A jestli ty "počasové" pranostiky vyjdou, tak si lyže letos zase neužijeme.

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024