Úvod > Kluby > Historie > Anežka Česká

Anežka Česká

(autor: akimoro, dne: 26.2.2015 13:03)
Anežka Česká, dcera Otakara I, je významnou osobností našich dějin.

Svatá Anežka Česká- jedna znejslavnějších českých světic.

Výjimečná žena s neobyčejným životem. Jedna z nejslavnějších českých světic, patronka Čech, nemocných, chudých a trpících. Ale také královská dcera a žena, kterou žádal o ruku sám císař.

Dnešní vyprávění se bude týkat dcery jednoho z velice významných českých králů. Svatá Anežka Česká se narodila kolem roku 1211jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho družky Konstancie Uherské. Nahlédněme tedy do minulosti nejslavnější české světice.

Dětství, které výrazně ovlivnilo celý její život 
Když dosáhla Anežka třetího roku svého života, byla společně se sestrou Annou, poslána na výchovu do cisterciáckého kláštera v Třebnici a Doksanech. Zde se jí dostalo velice důležitého a rozsáhlého vzdělání. Již v době výchovy byla údajně zasnoubena s polským Konrádem, synem Jindřicha Bradatého. Konrád však z nenadání zemřel a sestry se tedy navrátily zpět na Pražský hrad. Po návratu byla Anežka poslána na další dva roky z domova, tentokrát na výchovu k řeholníkům do Doksan.

Návrat do rodné Prahy
Anežka se na Pražský hrad vrátila v roce 1225, v té době jako čtrnáctiletá slečna.  O rok později do Prahy přijíždí na námluvy poselstvo anglického krále Jindřicha III. Plantageneta. Zasnoubení bylo však po nějaké době opět zrušeno. O její ruku se začalucházet také Fridrich II., kterého však odmítla.

Zásluhy Anežky České
Roku 1232 založila společně se svým bratrem Václavem I v Praze špitál sv. Františka a roku 1234 vstoupila do nového kláštera klarisek. Tomuto řádu zasvětila celý svůj život. Zde se stala hlavní představenou, a díky dodržování pevných regulí řádu se stala inspirací pro mnohé další členky. Svůj podíl také nesla na založení mužského rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Roku 1237 se neúspěšně pokusila o založení vlastního řádu, ale po neúspěchu se po zbytek života věnovala péči o chudé, nemocné a o ty, kteří tuto pomoc potřebovali. Právě pro tuto pomoc je její osoba spojena s četnými zázraky, o které ji lidé často žádají prostřednictvím modliteb.

V roce 1277 přijala do kláštera Přemyslovu dceru Kunhutu, která po její smrti převzala Anežčiny klášterní povinnosti. Svatá Anežka Česká se dožila úctyhodných 71 let. Pohřbena byla  v klášterním chrámu Na Františku, ale její ostatky a pravý hrob je stále předmětem hledání a bádání mnoha historiků a archeologů. Teprve roku 1874 byla prohlášena za blahoslavenou a 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Legenda:
Existuje proroctví, že až se najdou Anežčiny ostatky, které prý řádové sestry z klášterního chrámu odnesly před nájezdem husitů, nastanou pokojné a šťastné časy.
V roce 2010 proběhla v tisku zpráva, že se hrob české světice našel v kostele sv. Haštala nedaleko Anežského kláštera.  Ale tato správa se ukázala jako předčasná a restaurátoři v kostele pravý hrob nenašli.


Pranostiky

Na Anežku není radno sebou v trávě šíti,
protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.

O svaté Anežce od kamen se nechce.

Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1alava - 27. 2. 2015 13:46
Anežka Česká...
...je významná světice. Její hrob zkoušeli hledat i v Panenském Týnci(psal nám o tom JF), ale nevím jak to dopadlo.
2Inka - 1. 3. 2015 12:09
Neduh
Právě- ani jsem s sebou v trávě nešila....pranostika se mě chytila...
3Hanka - 3. 3. 2015 00:09
Anežka
Mám vnučku Anežku a jsem na ni i její jméno pyšná!!

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024