Úvod > Kluby > Historie > Patent Karla VI

Patent Karla VI

(autor: akimoro, dne: 28.3.2015 06:09)
Zajímavé čtení. Naši mocipání by si měli vzít inspiraci pro dnešek a hned by se ve státní kase objevily peníze.

Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný. I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). 1 VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. "Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů. Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný. I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). 1 VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. "Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů. Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný. I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). 1 VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. "Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů.Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný. I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). 1 VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. "Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů.  Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný. I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). 1 VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. "Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů. 


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Jarda - 28. 3. 2015 15:21
Jéžišmarjá!!!!
Růženko! Nedej Pán Bůh, aby tohle četla Šabatová nebo Dinstbier! (nebo Kocáb!)
2akimoro - 28. 3. 2015 15:59
1:
Jaroušku tohle je historický dokument, vydaný Karlem VI. To by pak byla cenzura tisku, kdyby chtěli něco namítat a to je proti přímé demokracii, kterou tak hlásají.
3Růžena - 28. 3. 2015 18:45
1: Jéžíšmajra
nebo já!!!!!!! Vzdala jsem to je to móóć dlouhýýý !
4alava - 30. 3. 2015 13:23
Bohužel ...
...se ti to opět mnohokrát zkopírovalo za sebou.

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024