Úvod > Kluby > Historie > Svatá Barbora

Svatá Barbora

(autor: akimoro, dne: 3.12.2014 12:30)
Zítra mají svátek barborky, tak tedy něco o jejich slavné předchůdkyni.

Svatá Barbora
Ze života

Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria(† 311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její smrti. Podle nich měla být svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století, nebo na začátku4. století n. l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil před zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy stále zakázanýmkřesťanským učením, uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z přítomných sloužících byl však tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. K úctě Svaté Trojice pak nechala ve věži prolomit třetí okno.[2] Jakmile se o tom otec dověděl, chtěl ji donutit zříci se křesťanství. Barboře se podařilo utéci a skrýt se ve skalní puklině, ale skrýš otci prozradil pastýř.[2] Barbora se však dále bránila, byla mučena a nakonec ji otec vlastnoručně sťal hlavu. V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil.

Uctění památky

Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání a rovněž dětí.

Mezi známé ctitele svaté Barbory patřil papež sv. Řehoř I. Veliký či sv. Stanislav Kostka.

Výtvarné umění]

V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem (páv, symbol nesmrtelnosti), mečem(symbol jejího mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí kvůli očekávané smrti před popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží obvykle s třemi okny či její miniaturou, kterou držívá v ruce.

Zajímavost

Od jména svaté Barbory je odvozen i název pro barbituráty, podle kyseliny barbiturovépojmenované podle objevu na svátek svaté Barbory.

 

Barbora z Nikomédie (též svatá Barbora), panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví 4. prosince. Svaté Barboře je zasvěceno několik kostelů, z nichž nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. Ačkoli se o svaté Barboře zachovaly pouze kusé zprávy, katolická církev ji řadí mezi světce a mučedníky. Martyrologium Romanum (2001) její památku uvádí 4. prosince.

 

Lidová tradice

V českých zemích chodily večer před svátkem sv. Barbory dívky bíle oděné. Lokálně buď pouze mlčky nebo nahlas pronášely říkání nebo i zpívaly písně. Přitom nadělovaly drobné dárky dětem. Zvyk zanikal již před 1. světovou válkou, ve zbytcích se dochoval dodnes, např. na Žďársku.

 

Pranostiky4. prosince: sv. Barbory, panny a mučednice z Malé Asie ( + 307 )

     Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
     Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
     O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
     Na svatou Barboru saně do dvoru.
     Po svaté Baruši střež nosu i uší.
     Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
     Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bývá hodně trávy.

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.

 Svatá Barbora nosí bláto do dvora.     

Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.     

 


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1Zoja - 4. 12. 2014 11:10
Barbora
A nevíš, kde se vzal zvyk trhat si do vázy třešňovou větvičku a čekat, jestli do Vánoc vykvete? Sleduji tvoje povídání o svatých ráda. Moje nejmenší vnučka je Barborka a i ostatní vnoučata se kromě Jarouška jmenují po svatých. Teď máme zrovna v rodině svátkové období.Svátek blízko po sobě má snacha,Toníkova vnučka, zeť, jeden z Toníkových synů , dcera a teď přibyla i vnučka.
2Inka - 4. 12. 2014 11:57
Barborka
Jdu na zahradu pro jablka a taky si ustřihnu třešeň i zlatý déšť. Ovšem vykvetou dřív, jako kaktus, tak musím ještě 10. znovu a to se snad trefím...

Není už tak hrozně, byla jsem bruslit a je i vidět..Copak mi tam ty myši zase provedly...
Růženko-jsem ráda , že už jsi na proudu.Co mrazák?
3akimoro - 4. 12. 2014 13:40
1: Barborky
Zojo pokusila jsem se najít nějakou zmínku od kdy se traduje řezání barborek ale bezvýsledně. Jediná zmínka je, že sem zvyk přišel z Rakouska společně s adventním věnce roku 1860.Od té doby se v našich rodinách zapalují svíčky na adventním věnci fialové barvy a poslední by měla být růžová, na paměť spojení Boha s člověkem a vznik přátelství.
Dříve jsem slýchala, že zvyk řezání barborek se traduje ještě z dob pohanství.Ale nevím jestli je to pravda.Nikde o tom není ani zmínka. Svodná děvčata se ptala větviček jestli se příští rok vdají.Taky se říká který den rozkvete větvička po svátku Barbory ten měsíc bude pro člověka, který jí uřízl šťastný.
4knihomilka - 4. 12. 2014 16:58
Barborky
Sice není ráno, ale i večer pro radost přikládám odkaz na milou písničku o Barborce.
5akimoro - 4. 12. 2014 19:33
bez-nadpisu
Jo Matuška byl pán zpěvák.Znala jsem jeho bratrance Jirku Pohlota, ten zpíval s R64. Bydlel kousek od nás v Aši na Lenince. Teď nevím jak se ulice jmenuje.

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024