Úvod > Kluby > Historie > Svatý Václav

Svatý Václav

(autor: akimoro, dne: 18.9.2016 12:42)
Kníže Václav je významná osobnost našich dějin. Dávám sem stručný výtah o Svatém Václavu z knihy Čeští bohatýři od Adolfa Weniga.Bohužel tam nebylo nic o svatořečení Knížete Václava, tak jsem se snažila hledat jinde. Bohužel jsem se nikdy nedočetla kdy byl Václav svatořečen. Pokud má někdo tyto informace, bylo by dobré je doplnit.

Svatý Václav

Vratislavovi se narodil v roce 907 nebo 908 (přesně to není známo). V té době byla Čechy rozděleny podle národů, které zde žily. Každé území se skládalo z několika knížectví. Čechové přebývali uprostřed v knížectví pražském a kouřimském. Na východě byli Charváti, z jejich hradů jsou známé Chrudim a Hradec.Na jihozápadě bydlel norod ke kterému asi patřily i Dúdleby, jehož území obsahovalo asi 6 knížectví s hrady Chýnovem, Dúdleby, Netolicí, Práchní, Plzní a Žatcem. Od severu přistupovali větve srbské, Chebané, Lutoměřici, Děčané, Lemúzi. Do dnes není možné zjistit zda knížata Pšovská ( jejich hrad Pšov je dnešní Mělník) náležela k srbům nebo k Čechům. Odhaduje se, že tehdy bylo v Čechách asi půl milionu duší ( lidí).

Ale vrátím se k samotnému sv. Václavu.

Po smrti knížete Spytihněva se ujal vlády jeho Bratr Vratislav, Který měl za ženu Drahomíru, která pocházela z rodu Stodoranů, lteří patřily k Luticům. Vratislav a Drahomíra měli 3 syny a 4 dcery. Nejstarší ze synů by Vjačeslav neboli Václav Výchva a první vzdělání se mu dostalo u jeho babičky Kněžny Ludmily. Později byl poslán na hrad Budeč, Kde kněz Venno vyučoval synky ze vznešených rodů latině.

Václavovi nebylo ještě patnáct let když kníže Vratislav zemřel. Podle tehdejších zvyklostí se nemohl ujmout vlády a tak zemi zatím spravovala kněžna Drahomíra ( vdova po Vratislavovi).. Drahomíra se netajila svou nevražvostí vůči své tchýni kterou milovali nejn její děti, ale i všechen lid. Ludmila se odstěhovala Na hrad Tetín, kde jí později nechala Drahomíra zavraždit., kde jeí nechala i pohřbít. Později Václav nechal převést ostatky Ludmily na pražský hrad a pochovat u sv. Jiřího.

Když se potom Václav asi roku 923 ujal vlády, nebylo snadné urovnat neutěšené vztahy, které panovaly za vlády Drahomíry.Rádcové mu nalouvali, že Drahomíra a jeho bratři proti němu strojí úklady. On Drahomiru vypověděl z Prahy a přestěhoval jí na Hrad Budeč. Později se přesvětčil o Její nevině a přivedl jí zpět na pražský hrad.

Václav byl Ludmilou vychován ke zbožnosti a i jeho vláda směřovala ke křesťanství. Nechal povolávat do Čech kněze a stavěl kostely. Hospodářství země prospěl značně tím, že dal razit první českou minci, denár. Dlouho se denár používal k placení daní a jinak kvet výměnný obchod. Lidé si nakonec zvykli platit denárem, což byl velký pokrok v hospodářství.

První příležitost k bitvě měl Václav když vytáh proti knížeti kouřimskému, který se podle kronikáře vzbořil proti václavovi, protože chtěl zabrat část knížectví pražského. Pověst vypráví, že když mělo dojít k bytvě, vzkázal Václav Radslavovi ( knížeti kouřimskému), aby bitvu rozhodli soubojem,ten který vyhraje bude vládnout a tak ušetřit životy lidí. Radslav na návrh přistoupil a když se s Václavem sešl, seskočil s koně poklekl a položil svůj meč na zam před knížete. Pozdě Radslav vyprávěl, když přijížděl k Václavovi uviděl na jeho čele kříž a po jeho stranách dva svaté muže. K bitvě nakonec nedošlo a radslav vládl svému knížectví pod svrchovanou správi Pražského knížectví.

Boleslav, i když také vychován kněžnou Ludmilou, byl prudší povahy. Žil ve Staré Boleslavi, měl tam mít snad jen dvorec, který byl jeho obživou. Boleslav záviděl bratrovi jeho moc a tak na svou stranu přetáh nespojence s Václavovou vládou. Mnozí v Čechá mu měli za zlé jeho mírnost, a že se podal německému císaři. Tito nespokojenci namluvili Boleslavovi, bratr usiluje o jeho zavraždění , že bude lépe ho předejít. Boleslav pozval Václava na posvícení, které se konalo 27. září, protože kostel vystavěný snad Boleslavem , byl zasvěcený svatým Kosmovi a Damianovi.Václav šel na mši a poní ho Boleslav přemluvil a on zůstal na hostině. Ráno po hostině děkoval Václav bratrovi, že je tak pohostil. Boleslav se uždéle nepřetvařoval a tasil meč. Kníže se ubránil a rozběhl se chrámu, kde ho dostihli jeho vrazi. Tělo leželo před chrámem, když k němu přispěchala Drahomíra. Zpráva se rychle roznesla a lid se děsil dalších dní, ale nikdo si netroufal odporovat bratrovrahovi a ten se ujal trůnu.O knížeti Václavovi bylo napsáno mnoho legend. První byla psaná ve staroslověnštině, vznikla již v první polovině desátého stoleti. Další známější byla od mnicha Kříšťana, prý Václavova synovce. Ještě jedna stojí za zmínku a ta co vznikla s podnětu biskupa Vojtěcha.. všechny legendy byly psané s úctou ke knížeti Václavovi a brzy na to začali Knížete Václava ctít jako svatého patrona a ochránce čechů.

Ve třináctém století vznikla hymna ,, Svatý Václave, vévodo České země...“, k ní přibyla i další sloka ve století 15 ,, nedej zahynouti nám ni budoucím...“

Hledala jsem dlouho kdy byl kníže Václav svatořečen, ale nic jsem nenašla. Vypadá to jakoby si český lid vytvořil svého světce. O Václavu mučedníkovi je malá zmínka, ale taky nic moc.  


Komentáře

Komentáře může přidávat jen registrovaný uživatel

Přihlásit se / registrovat
1alava - 18. 9. 2016 15:15
Sv. Václav...
...Vraha však stíhalo špatné svědomí. Po třech letech se Boleslav ze svého strašného skutku kál a 4. března, o syropustní neděli (neděle před začátkem Velkého půstu), která je v pravoslavném východním kalendáři zasvěcena všeobecnému usmíření, nechal svaté ostatky svého bratra vyzdvihnout z hrobu, přenést je do Prahy a se ctí pochovat v chrámu sv. Víta. Tím v podstatě nechal vykonat oficiální svatořečení svého bratra, jehož zabil. Byl to akt veřejného pokání. Při přenášení svatováclavských ostatků do Prahy se děly zázraky. (Stalo se nejspíše r. 938.)
2akimoro - 18. 9. 2016 19:30
1:
Vypadá to, že Svatý Václav nebyl nikdy oficielně svatořečen. Pravoslavná i římskokatolická církev ho vedou jako mučedníka, ale ne světce. Je vidět, že celé církve jsou krátké, když si lid usmyslí udělat z někoho světce. Církve to vzali na vědomí, ale nikdy nepotvrdily.
3alava - 18. 9. 2016 21:08
2: Svatořečení...
...ve stejném duchu se tam píše i o sv. Ludmile. Možná je to s tím neoficiálním svatořečením tak, že to bylo všecko ještě v počátcích křesťanství a pro církev je to málo. Nevím, pro mne jsou odjakživa oba svatí a basta.
4akimoro - 19. 9. 2016 07:29
3:
Já to taky taky tak cítím, ale znáš mě jsem šťoura a říkala jsem si, že by bylo zajímavé vědět kdy ke svatořečení došlo. Pro Čechy budou oba svatí a patroni naší země. Nemusí to mít černé na bílém.
5alava - 28. 9. 2016 19:20
Sv. Václav...
...tak mám odslaveno ve stylu "carpe diem" - užila jsem dne - a to více než pěkného dne, v místě s krásným výhledem, s milými lidmi a také u dobrého jídla. To se mi pokaždé nepodaří a proto sv. Václave, díky!

60k.cz | Nezávislý, přátelský a svobodný web | Šedesátka, oáza klidu pro seniory | 2013 - 2024